راه‌های ارتباطی

واحد بازرگانی

commercial@pouladinsanat.com

واحد مهندسی

Engineering@pouladinsanat.com

واحد تحقیق و توسعه

R&D@pouladinsanat.com

واحد اداری

Official@pouladinsanat.com

شماره تلفن

+(98)6135519515